Suy niệm với Mẹ, ngày 11.11

0

Thứ Tư, ngày 11.11.2015 – Tuần 32 TN

Lc 17, 11-19

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18).

Như Mẹ: Tin vào Chúa là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi thử thách. Và niềm phó thác ấy phải chuyển sang thái độ biết ơn sau khi chúng ta nhận được ơn lành, nhưng con người thường vô ơn trước những gì đã đón nhận được. Vì vậy, Đức Giêsu muốn nhắc nhở: cảm tạ hồng ân Chúa ban là nhiệm vụ của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ vì muôn vàn hồng ân Chúa thương ban. Xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con phải biết chúc tụng, ngợi khen Chúa mọi lúc và mọi nơi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời! Mẹ đã cất lên bài ca Magnificat để ngợi khen Thiên Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời ca tụng, để được cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu khúc ca tạ ơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.