Suy niệm với Mẹ, ngày 13.11

0

Thứ Sáu, ngày 13.11.2015 – Tuần 32 TN

Lc 17, 26-37

Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải” (Lc 17,30)

Như Mẹ: Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết về viễn cảnh ngày Con Người quang lâm. Ngày ấy diễn ra giống như thời ông Nôê hay ông Lót. “Hồng thủy, mưa lửa và diêm sinh” ập tới bất ngờ trong lúc thiên hạ đang vui chơi…

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ chú trọng vào những dự tính cho đời sống hiện tại, nhưng lại quên chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Xin cho chúng con luôn ý thức và biết lựa chọn những gì cần thiết để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, tức là được hưởng phúc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn dứt khoát chọn Con của Mẹ, để được hưởng phúc Nước Trời cùng với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.