Thơ: Cảnh giác

0

     Chúa ơi cuộc sống hôm nay

Chạy theo vật chất mỗi ngày một tăng.

     Gian tham lỗi đức công bằng

Chuyện đi lừa bịp vẫn hằng diễn ra.

     Còn bao nhiêu chuyện gian tà

Ôi không thể tả bao la rợp trời.

     Lương tâm đã bán mất rồi

Không còn nhạy bén nên đời tối tăm.

     Không lo làm việc chuyên cần

Chuyên gia lừa đảo đến gần hiền nhân.

     Nói rằng mua áo mua quần

Lại còn nói dối đưa năm trăm rồi.

     Cam lòng thối lại thế thôi

Chờ xong đếm lại ôi! Trời thiếu to.

     Bốn trăm không cánh bay vô

Túi người gian lận chẳng chờ đợi ai.

     Hai bộ quần áo không sai

Mất thêm trăm nữa đúng bài kẻ gian.

     Còn thề nếu có lòng tham

Ra đường xe đụng không oan ức gì.

     Còn khai là Mẹ cháu Nhi

Lớp “Mầm một” đó Cô ghi tên vào

     Kẻ gian đã biến lúc nào

Tìm tên chẳng thấy ôi chao bị lừa.

                 

Sơ Têrêsa Mai Thị Ngượi 

Comments are closed.