Thơ: Nguyện cầu

0
Bước vào tháng các linh hồn
Con đi viếng mộ lãnh ơn xá phần.
Để cầu cho những người thân
Ông Bà,Cha Mẹ rất cần đến con.
Nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn
Cho người đã khuất nếu còn trầm luân.
Dù xa hay được ở gần
Nhớ trong tháng các linh hồn cho nhau.
Lễ dâng hợp với lời cầu
Hy sinh làm phúc ghi sâu ân tình.
Hãy dâng Thánh lễ,cầu kinh
Cho người đã khuất an bình ra đi.
Cháu,Con nên nhớ khắc ghi
Đừng quên Cha Mẹ đã vì chúng ta.
Cô, Dì, Chú, Bác, Ông Bà
Anh em ruột thịt cùng là người thân.
Các Ngài còn vướng bụi trần
Mong ta cầu nguyện giảm phần khổ đau.
Mai ngày kẻ trước người sau
Ước mong ngày ấy gặp nhau trên trời.
Sơ Têrêsa Mai thị Ngượi

Comments are closed.