Lý lẽ Cầu nguyện: Oris Ratio

0

Bàn luận về sự cầu nguyện của Kitô giáo trong bộ Tổng luận Thần học II-II (Summa Theologica II-II, q 83), Thánh Thomas muốn các sinh viên của ngài hiểu rằng cầu nguyện không chỉ là điều liên quan các xúc cảm và ước muốn sâu xa, mà còn có mọi lý lẽ. Đối với ngài, cầu nguyện không đơn giản là sự thúc đẩy của ý chí đối với Thiên Chúa mà còn liên quan trí tuệ con người nâng cao nhờ ân sủng, bằng việc tham dự vào chính trí tuệ của Thiên Chúa Hằng Sống.

Tác giả Thánh Vịnh thân thưa: “Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe” (Tv 39:13).

Oris diễn tả điều xuất phát từ miệng, được phát biểu để người khác nghe thấy. Khi cầu nguyện, người nghe chính là Thiên Chúa. Các Kitô hữu tin tưởng dâng lời cầu nguyện vì nhờ lòng tín thác vào Đức Kitô và nhờ Phép Rửa mà họ trở thành con cái của Đấng Tối Cao. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, họ bày tỏ (nói lớn tiếng hoặc thầm thì trong lòng) các ước muốn, điều mà phàm ngôn không diễn tả đủ, với lòng tin yêu vào Đức Kitô để dâng lên Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Ratio cho biết không chỉ lý do mà còn các chiều kích của “Ngôi Lời” (Logos), gợi lên sự thật, sự hài hòa và sự chiêm niệm. Ý Chúa nên trọn, Ngôi Lời được tạo thành trong mọi vật.

Dưới đất cũng như trên trời: Lời cầu nguyện được mặc khải bởi Ngôi-Lời-hóa-thành-nhục-thể, nâng cao và dẫn đưa linh hồn vào thánh ca chúc tụng trên trời, và qua đó, một linh hồn cho phép sự hài hòa âm vang trên thế gian. Cầu nguyện là chiêm niệm sự tốt lành đích thực và vinh quang của Thiên Chúa, ngay cả lúc Chúa có vẻ như không hiện diện. Việc mở thế giới và cuộc đời chúng ta đúng lúc và đúng chỗ không bao giờ là ngẫu nhiên, nhưng mọi thứ đã được Đấng Sự Sống hoạch định cẩn thận từ đầu dù điều gì xảy ra – chúng ta luôn được tình yêu thương chờ đợi. Khi cầu nguyện, mọi thụ tạo phản ánh sự sống của Thiên Chúa, kể cả ánh sáng và tình yêu mà Thiên Chúa đã chia sẻ từ ban đầu.

Sự khôn ngoan, sự tốt lành và tình yêu thương mô tả đặc điểm kế hoạch này: Đây là lý do thế giới xung quanh chúng ta có đầy vẻ đẹp như vậy, ngay cả khi mọi thứ có vẻ vô trật tự. Người cầu nguyện đi vào các lý lẽ của Đấng Toàn Năng khi có điều khó khăn để tìm kiếm Đức Kitô. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ân sủng đổ đầy lý lẽ để chúng ta chiêm ngắm vực thẳm của Lòng Chúa Thương Xót: Chính sự thật hạn chế của mọi điều ác và sai lầm, từ đó chúng ta biết chiến thắng điều xấu.

Lời cầu nguyện của các Kitô hữu đầy lý lẽ – lý lẽ của trời trao ban là tặng phẩm cứu độ từ Chúa Cha, được trao cho cả thế giới. Nếu có tiếng kêu của tâm hồn – tiếng kêu nhận biết và tình yêu ấp ủ cả đau khổ và niềm vui – cũng là sự thật được nói ra làm rung chuyển nền tảng của trời và đất. Đối với những người cần, vào giờ chết hoặc vào lúc gặp gian khổ dữ dội nào đó, sự thật được nói ra về lời cầu nguyện như vậy trở thành ánh sáng chiếu sáng trong bóng tối, ánh hy vọng lấp lánh níu giữ cả vũ trụ trong tay của Thiên Chúa.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ BeginningToPray.blogspot.com)

Comments are closed.