Suy niệm với Mẹ, ngày 06.01.2016

0

Thứ Tư, ngày 06.01.2016 – Sau Lễ Hiển Linh

Mc 6, 45-52

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50).

Như Mẹ: Đức Giêsu đi trên mặt nước biển mà đến với các môn đệ vào lúc trời gần sáng. Các môn đệ hoảng sợ, thì được Chúa trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nhiều lúc chúng ta cũng sợ hãi, nhưng cứ yên tâm, có Chúa thì chúng ta không phải sợ chi cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên chúng con dưới nhiều dáng vẻ: nơi nhà Tạm và nơi những ai nghèo khổ. Xin Chúa luôn hiện diện với chúng con trong từng bước đi, và xin ban thêm lòng can đảm và bình an cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy ở đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì như Mẹ, chúng con luôn sống trong sự hiện diện từ ái của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.