Suy niệm với Mẹ, ngày 07.01.2016

0

Thứ Năm, ngày 07.01.2016 – Sau Lễ Hiển Linh

Lc 4, 14-22a

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Mêsia, Đấng được xức dầu để thi hành sứ mạng. Sứ mạng ấy nhắm đến những người nghèo, người bị giam cầm, người bị mù lòa và bị áp bức. Đức Giêsu đến để mở một kỷ nguyên mới.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người tự do, nhưng nhiều lúc lại làm nô lệ cho những giá trị chóng qua. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những giả trá và tội lỗi của trần gian. Xin cho những người vô thần nhận ra Chúa là Đấng cứu độ của loài người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo Luật Chúa, để chúng con trở thành những người hăng say mang Tin Mừng ân sủng của Chúa
cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.