Suy niệm với Mẹ, ngày 08.01.2016

0

Thứ Sáu, ngày 08.01.2016 – Sau Lễ Hiển Linh

Lc 5, 12-16

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lôi cuốn dân chúng như một vị giảng thuyết và như một người chữa lành về tinh thần và thân xác. Ngài chữa người phong khỏi bệnh, căn bệnh đã làm tan nát thân xác và cuộc đời anh, khiến anh phải sống ngoài lề xã hội và tôn giáo. Mỗi người chúng ta cũng cần được Chúa chữa cho khỏi những thứ bệnh, nhất là những căn bệnh về tinh thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tâm hồn chúng con vướng bận nhiều thứ: tham lam, ích kỷ, lười biếng… Xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con, để chúng con nên trong sạch, xứng đáng là con cái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi lối sống dơ bẩn tội lỗi, mà sống càng ngày càng sạch hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.