Suy niệm với Mẹ, ngày 21.01.2016

0

Thứ Năm, ngày 21.01.2016 – Tuần II TN

Mc 3, 7-12

“Ông là Con Thiên Chúa” (Mc 3,11).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng kể lại những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng phía biển hồ. Người chữa lành bệnh nhân, trừ quỷ, làm phép lạ… khiến dân chúng kinh ngạc mà đổ xô đến với Người. Tại sao Đức Giêsu lại có thể làm được những chuyện như thế, xin thưa vì Người là “Con Thiên Chúa”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin để nhận ra Chúa chính là Con Chúa Trời hằng sống. Nhờ tin như thế, chúng con có đủ can đảm để tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ và công bố những kỳ công Chúa đã làm cho người trần chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con thực thi lời Chúa đã dạy: “Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta.”

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.