Suy niệm với Mẹ, ngày 26.01.2016

0

Thứ Ba, ngày 26.01.2016 – Tuần III TN

Lc 10, 1-9

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35).

Như Mẹ: Các thân nhân của Đức Giêsu nghĩ Ngài bị mất trí. Các kinh sư cho rằng Ngài đã thông đồng với tướng quỷ để trừ quỷ. Còn dân chúng lại ngồi nghe Ngài giảng vì họ biết Đức Giêsu là ai. Đức Giêsu đã khai mở một đại gia đình mới: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi, là anh em chị em tôi”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vãi đã trở thành cây cao cho chim trời trú ngụ. Xin cho chúng con mau mắn thi hành lời mời gọi xây dựng Nước Chúa cho tất cả mọi người, để họ nhận biết và tin yêu Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng xã hội công bằng và huynh đệ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong những việc chúng con làm vì danh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.