Suy niệm với Mẹ, ngày 27.01.2016

0

Thứ Tư, ngày 27.01.2016 – Tuần III TN

Mc 4, 1-20

“Ai có tai nghe thì hãy nghe!” (Mc 4,9).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng không cho biết người gieo giống là ai, nhưng cho chúng ta biết người gieo rất hào phóng, gieo khắp nơi. Và bài Tin Mừng rất chú trọng đến “phẩm chất đất’ nơi hạt giống rơi xuống, tức là những người nghe Lời Chúa. “Phẩm chất đất” là tâm hồn của con người trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa là lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tươi tốt, biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày, để hạt giống Lời Chúa phát triển và trổ sinh hoa trái dồi dào.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ giúp chúng con để Lời Chúa chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Ước gì ngôi nhà đời sống chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.