Suy niệm với Mẹ, ngày 28.01.2016

0

Thứ Năm, ngày 28.01.2016 – Tuần III TN

Mc 4, 21-25

“Chẳng lẽ mang đèn để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21).

Như Mẹ: Khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường sử dụng những chuyện hàng ngày, như ngọn đèn để ám chỉ cho việc chiếu sáng. Thế giới hôm nay cần những ngọn đèn Kitô hữu. Mỗi người Kitô là một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy cần được thắp sáng lên bằng ánh sáng chân lý của Chúa Kitô, để xua tan dối trá, hận thù và sa đọa…

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt, lẽ sống của cuộc đời chúng con. Bởi sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an và chân lý đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin hoán cải chúng con để đời chúng con như ngọn đèn thắp sáng, hầu mọi người chưa biết Chúa nhận ra Ngài là tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.