Suy niệm với Mẹ, ngày 29.01.2016

0

Thứ Sáu, ngày 29.01.2016 – Tuần III TN

Mc 4, 26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,30).

Như Mẹ: Tin Mừng cho chúng ta niềm lạc quan về hai dụ ngôn Nước Thiên Chúa. Nước Trời khởi đầu giống như một hạt cải. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới. Như thế, chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong Hội Thánh thật lạ lùng. Hạt giống không ngừng được gieo vãi khắp nơi. Hạt giống ấy vẫn không ngừng nảy mầm và trổ sinh hoa trái, bất chấp mọi khó khăn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa thế giới đầy chia rẽ này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ giúp chúng con biết xây dựng một Hội Thánh hiệp thông ở giữa trần gian này để nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.