Thơ: Lời tạ ơn cuối năm

0

LỜI TẠ ƠN CUỐI NĂM

he1bb93ng

Ngày cuối cùng của năm Mùi đã hết
Con dâng lời cảm tạ Chúa từ nhân
Đã thương ban cho tất cả muôn dân
Được hưởng trọn một năm dài hạnh phúc.

Con cảm tạ thay những người cơ cực
Vì miếng cơm manh áo đã quên Ngài
Quên chính Chúa là Thiên Chúa Ngôi Hai
Đã xuống trần hầu cứu nhân độ thế.

Cảm tạ Chúa qua muôn vàn thế hệ
Cho muôn người và cho cả lương dân
Sống trên đời không biết Chúa từ tâm
Mau nhận lãnh nguồn hồng ân Cứu độ.

Cảm tạ Chúa cho muôn loài cư ngụ
Cho cỏ cây và thú vật ngoài đồng
Suốt một năm đón nhận cách nhưng không
Nên giờ đây con dâng lời cảm tạ.

Tình thương Chúa bao la như biển cả
Thương nhân trần như nước thủy triều dâng
Yêu chúng sinh đến giọt máu cuối cùng
Vạn laỵ Chúa ngàn đời con cảm tạ.

Nt Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.