Tổ chức Đại Hội Văn Hóa của Dòng Đaminh Tam Hiệp – 25/12/ 2016

0

 ĐẠI HỘI VĂN HÓA CỦA DÒNG 2016

Chủ đề: THÁNH PHAOLÔ

CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

I. KHAI MẠC:

1. Khởi động.
2. Chào mừng, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
3. Chầu Thánh Thể

II. DIỄN: THÁNH PHAOLÔ CHỨNG NHÂN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

1. Múa: Tin tưởng và Phó thác
2. Chiếu phim: Phaolô bách hại đạo và biến cố té ngựa của Phaolô.
3. Kịch: Phaolô được chữa lành và trở thành chứng nhân của Lòng Chúa thương xót.
4. Múa: Chúa Nâng Con Lên (You Raise Me Up)
5. Hội thoại: Phaolô và các Giáo đoàn nói về ( Đời Sống Ân Sủng; Đức Bác ái và Tha thứ ).
6. Múa diễn nguyện: Thánh Phaolô Tông Đồ.

III. BÁO CÁO SINH HOẠT CỦA ỦY BAN HỌC VỤ NĂM 2015

1. Truyền thông
2. Tri thức
3. Văn Hóa

IV. TUYÊN DƯƠNG VÀ PHÁT THƯỞNG

1. Phát thưởng cộng đoàn và cá nhân.
2. Huấn từ của Bề Trên Tổng Quyền
3. Lời cám ơn của Dì Tổng cố cấn I, đặc trách Học vụ.

4. Chúc Xuân mọi người (Múa: Vui đón mùa xuân) 

Picture5

Múa khởi động – Thỉnh viện Cơ sở II cùng tất cả chị em tham dự Đại hội

Dì Tổng cố vấn I, đặc trách học vụ chào mừng, tuyên bố lý do và khai mặc Đại hội

Chầu Thánh Thể – Khai mạc Đại hội

Múa: Tin tưởng và phó thác

Ông Khanania đến gặp ông Banabas

Ông Khanania rửa tội cho Saolô

Kịch: Biến cố đổi đời của Saolô

Diễn tâm trạng Phaolô theo bài: You Raise Me Up

Cuộc hội thoại giữa các Giáo đoàn với Thầy Phaolô

Diễn nguyện bài ” Phaolô Tông đồ”

Chúa biến đổi Saolô

Nhân chứng nhiệt thành của Chúa

Phaolô cột trụ Hội thánh vững bền

Báo cáo hoạt động trang Web của Hội dòng

Báo cáo sinh hoạt văn hóa của Hội dòng

Báo cáo sinh hoạt trí thức của Dòng

Chị Maria Kim Yến, trưởng Ban văn hóa – xứơng danh chị em và cộng đoàn lãnh thưởng

Chúc mừng Dì Bề trên Tổng quyền, Dì Cố vấn III, Dì Bề trên Tv. Mẹ Vô Nhiễm và Chị Bích Thu – được rinh quà…..to qua!

Chúc mừng nhà thơ: Têreêsa Mai Thị Ngượi, lãnh rất nhiều phần thưởng trong dịp này

Chúc mừng các chị lãnh phần thưởng cá nhân

Chúc mừng các cộng đoàn lãnh thưởng, do viết thông tin và báo Ánh Sáng

Chúc mừng các Chị lãnh thưởng, do phấn khởi vào trang Web của Dòng mỗi ngày

Dì Bề trên Tổng quyền ban lời huấn từ

Dì Bề trên Tổng quyền tuyên dương và khích lệ Ban Văn Hóa của Hội dòng

Dì Tổng Cố vấn I, đặc trách Học vụ – cám ơn và Chúc Xuân Hội dòng

Vũ khúc: Chúc Xuân mọi người

Xin nhấn vào đây để xem file hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.