Bài hát: Xuân Quê Hương – Nhạc sỹ Linh mục Nguyễn Duy

0

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Sáng tác: Linh mục Nguyễn Duy

Trình bày: Lý Mai Trang 

Nguồn: VietcatholicNews

Comments are closed.