Suy niệm với Mẹ, ngày 17.5.2016

0

Thứ Ba, ngày 17.5.2016 – Tuần VII TN
Mc 9, 30-37

“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người phục vụ mọi người”  (Mc 9,35b).

Như Mẹ: Quyền lực, danh vọng và địa vị luôn có sức hấp dẫn con người. Con người thường có khuynh hướng thích “làm chủ hơn làm tớ, làm lớn hơn làm nhỏ”. Đối với Chúa Giêsu thì lại khác: muốn làm lớn phải làm người phục vụ. Chúa là Chúa mà đã chấp nhận rửa chân cho các môn đệ; đến lượt mình, các môn đệ cũng phải học theo gương Thầy Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, các mục tử là những người được Chúa tuyển chọn giữa cộng đoàn Dân thánh, xin Chúa hướng dẫn các ngài để các ngài phục vụ tha nhân trong khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan,
xin Mẹ trợ giúp các mục tử trong Giáo Hội biết noi gương phục vụ của Chúa Giêsu mà tận tình chăm sóc đoàn chiên của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.