Thơ: Hãy đi loan báo Tin Mừng

0

HÃY ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!”
(Mc.16,15)

ANH sẽ là đèn soi thế giới,
EM ra đi đến với muôn dân,
HÃY nên muối ướp gian trần,
ĐI trong ánh sáng dấn thân theo Người.
KHẮP cõi đất và nơi âm phủ,
TỨ phương trời cùng với trăng sao,
PHƯƠNG Nam phương Bắc phương nào?
THIÊN trời địa đất muốn vào hay ra?
HẠ Thu Đông chưa qua Xuân tới,
LOAN tin vui tin mới cho người,
BÁO ngày Thánh Tử ra đời,
TIN rằng Chúa đến cứu người lầm than.
MỪNG vui lên hân hoan nhảy múa,
CHO dương gian biết Chúa là Cha,
MỌI dân mọi nước một nhà,
LOÀI người hợp tiếng ngợi ca muôn đời.
THỌ tạo bái lạy Chúa Trời,
TẠO thành vũ trụ cho người sống vui.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.