Video: Đại hội mừng Lễ Cha Thánh Đaminh – Giỗ Tổ mừng 800 năm thành lập Dòng Đaminh

0

VIDEO: ĐẠI HỘI MỪNG LỄ CHA THÁNH ĐAMINH
GIỔ TỔ MỪNG 800 NĂM THÀNH LẬP DÒNG ĐAMINH

CHỦ ĐỀ: CÙNG NHAU RAO GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

PHẦN I: KHAI MẠC

PHẦN II: TRÒ CHƠI LỚN “CÙNG NHAU RAO GIẢNG LTXC”

TÂM TÌNH CỦA SOEUR NANCY GỬI ĐẾN ĐẠI HỘI

PHẦN III: HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Ban truyền thông

Comments are closed.