Bài hát: Làm thân Cây Viết chì – Lm. Thế Tuyên và Phạm Trung

0

LÀM THÂN CÂY VIẾT CHÌ
( Cảm hứng từ bài thơ của Mẹ Teresa )

Lời: Lm Phêrô Trần Thế Tuyên
Nhạc: Phạm Trung
Ca sĩ: Bích Hiền & Thanh Hồng 

64

Nhân dịp mừng Mẹ Têrêsa được phong hiển thánh.
Nhạc sỹ Phạm Trung xin chia sẻ những suy tư của Mẹ qua bài hát.

Comments are closed.