Thơ: con đường thơ ấu

0

CON ĐƯỜNG THƠ ẤU

Têrêsa Thánh nữ tuyệt vời
Con đường thơ ấu trải muôn nơi
Chị sống tin yêu và phó thác
Nên đã vạch ra để dạy đời.

Ai đọc tới cuốn “Một tâm hồn”
Cảm nhận tình Chúa lớn lao hơn
Thánh nhân sống một đời phó thác
Cho tình yêu Chúa cả xác hồn.

Con đường tín thác quá cao siêu
Cầu Chúa thương ban xuống ơn nhiều
Cho chúng em đây còn tại thế
Theo gương Chị Thánh để Chúa yêu.

Chúc mừng Bổn mạng của Quý Soeur
Quý Bà, Quý Chị, Quý Em thơ
Nhận Thánh Têrê(sa) làm Bổn mạng
Giống như Chị Thánh sống đơn sơ.

Chúc hết mọi người sống an vui
Ơn Chúa tràn lan suốt cuộc đời
Cầu mong Chị Thánh mưa hồng xuống
Trên khắp trần gian xuống mọi người.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

33

Comments are closed.