Chấm Nối Chấm: ngày 08/9/2016 – Hãy đến với Đức Mẹ

0

Chấm Nối Chấm: ngày 08/9/2016
HÃY ĐẾN VỚI ĐỨC MẸ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.