Một người nghèo khó nằm ở cổng ông nhà giàu – Suy niệm Chúa Nhật XXVI TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXVI TN, NĂM C (25.9.2016)

Suy niệm: Lc 16,19-31

Lazaro sua 3

Một số nhà thần học tin rằng chỉ một số ít người lên thiên đàng. Những nhà thần học khác thì chủ trương rằng lòng thương xót của Chúa thì quá lớn lao đến nỗi sẽ có nhiều người, nếu không phải là hầu hết, sẽ lên thiên đàng. Nhưng không ai biết chắc chắn.

Bài Tin Mừng hôm nay kể một câu chuyện về mối tương quan giữa một người sống xa hoa rồi đi xuống hỏa ngục và một người ăn mày thì lại lên thiên đàng. Người đàn ông giàu sang kia có thể đã là một người tốt và lương thiện. Chúng ta không biết vì Chúa Giêsu không đề cập đến chi tiết ấy trong dụ ngôn của Ngài. Chúng ta biết rằng ông ta thương yêu năm người anh em của mình, nhưng ông ta đã thờ ơ với anh Lazarô nghèo khó.

Kinh Thánh đã vô số lần nhắc đến những người nghèo và những người bị bỏ quên (Micah 2:9; Isaiah 58:7; Nehemiah 5:1-5; Matthew 5:42; 25:31-36). Hầu hết những trang Kinh Thánh này đều nói với chúng ta rằng Thiên Chúa mong đợi những người có nhiều thì giúp đỡ những người có ít. Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, “Thiên Chúa chúc lành cho những người cứu giúp người nghèo và khiển trách những kẻ quay lưng với họ” (2443).

Nếu chúng ta có một chút tài sản, chúng ta có quyền sở hữu pháp lý trước pháp luật. Tuy nhiên, trong con mắt của Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những tá điền của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những người quản lý tài sản của Ngài. Vào giờ phán xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về cương vị quản lý của chúng ta, đặc biệt về sự chăm sóc của chúng ta đối với những người nghèo (Matthew 25:14-30). Đây là vấn đề của ông nhà giàu. Ông là người trông nom nhà cửa của Thiên Chúa. Tài sản của ông thực ra là của Thiên Chúa. Điều ông thất bại là đã không nhận ra anh Lazarô nghèo khó là hiện thân của Thiên Chúa, một người xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều. Tất cả những gì anh đã có thể thấy là một người rách rưới, bệnh hoạn.

Kinh Thánh nói chúng ta hãy biết chia sẻ quần áo và thức ăn của chúng ta cho những người nghèo, hãy chăm sóc những người ốm đau và cô độc (Matthew 25:35-36; Luke 3:11). Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi con người đều có quyền sống đúng nhân phẩm của mình và không phải chịu đói khổ hay không cửa không nhà. Hôm nay, chúng ta hãy thử hỏi “gia đình (cộng đoàn) chúng ta có thể làm những gì để chúng ta có thể đến với người nghèo một cách trọn vẹn hơn?”

 “Lạy Chúa Giê su, Chúa đã trở nên quá nghèo khó đển chúng con có thể trở nên giàu có. Xin hãy giúp con trở nên quảng đại như Chúa”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.