Suy niệm với Mẹ, thứ Bảy ngày 10.9.2016

0

Thứ Bảy, ngày 10.9.2016 – Tuần XXIII TN, NĂM C
Lc 6, 43-49

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu,
cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43).

Như Mẹ: Người nông dân khi trồng cây đều mong thu hoạch nhiều hoa quả tốt tươi. Để có mùa màng bội thu, ngoài yếu tố thời tiết, người nông dân phải bỏ ra nhiều công sức chăm bón. Cũng vậy, để sinh được nhiều hoa trái, người môn đệ phải được sống bằng sự gắn bó với Đức Kitô, nghe và ở lại trong lời của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con từng bước và từng ngày để chúng con trở thành những người có khả năng sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng cho các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sinh ra quả phúc là chính Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết gắn bó với Chúa để cuộc đời nên tốt lành thánh đức.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.