Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 12.9.2016

0

Thứ Bảy, ngày 10.9.2016 – Tuần XXIII TN, NĂM C
Lc 7,1-10
“Xin Ngài nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có lòng yêu thương người nô lệ của mình, đồng thời cũng rất tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông chỉ dám xin Chúa nói một lời, và ông tin người nô lệ của ông được khỏi bệnh. Và quả thật, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về lòng tin của ông.

Với Mẹ: Niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan đã khiến cho chúng con cảm thấy bối rối, xấu hổ khi nhìn lại đức tin của bản thân, bởi lẽ chúng con chỉ mới tuyên xưng niềm tin của mình nơi đầu môi chót lưỡi. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin non yếu của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tăng thêm niềm tin cho chúng con, giúp chúng con biết sống phó thác vào tay Chúa quan phòng, như Mẹ đã sống xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.