Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 08.9.2016

0

Thứ Năm, ngày 08.9.2016 – Tuần XXIII TN, NĂM C
Mt 1, 1-16.18-23

“Người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ trở thành một ngôi nhà cho Con Một của Người cư ngụ. Mẹ đã được hồng phúc lớn lao, được Chúa Thánh Thần bao phủ. Mẹ được phúc cưu mang Con Chúa do quyền năng của Thánh Thần.

Với Mẹ: Ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con Một Cha, Cha đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ. Hôm nay, chúng con mừng sinh nhật của Thánh Mẫu Người, xin Cha rộng ban cho chúng con một tấm lòng biết sùng kính Mẹ Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, mừng lễ sinh nhật Mẹ, chúng con xin cùng với Mẹ ca tụng Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọi tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.