Suy niệm với Mẹ, thứ Sáu ngày 02.9.2016

0

Thứ Sáu, ngày 02.9.2016 – Tuần XXII TN, NĂM C
Lc 5, 33-39

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Lc 5,37)

Như Mẹ: Sống trong cuộc sống hiện đại này, con người ta thường xuyên phải đổi mới, không đổi mới là lạc hậu, đi sau thời đại. Một từ ngữ thời nay thường hay được dùng là “cập nhật”. Đúng thật, thời đại mới phải sống theo tinh thần mới. Đối với người tín hữu, rượu mới – tinh thần mới là cái gì? Đó là niềm tin vào Chúa Kitô. Lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của đời mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, ngày hôm nay có nhiều cái thay đổi quá, thay đổi hằng giờ. Con người mệt mỏi khi phải chạy theo những thứ thay đổi đó. Xin cho mỗi người chúng con, dù sống trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn bám chặt vào Chúa, chỉ có Chúa là Đấng không hề thay đổi mà thôi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ luôn một lòng tin vào Chúa không hề lay chuyển. Xin Mẹ giúp chúng con gắn bó với Chúa tha thiết hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.