Suy niệm với Mẹ, thứ Sáu ngày 16.9.2016

0

Thứ Sáu, ngày 16.9.2016 – Tuần XXV TN, NĂM C
Lc 8, 1-3

“Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3).

Như Mẹ: Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, Giáo Hội cũng như gia đình. Tuy nhiên, những đóng góp của họ thường âm thầm, không được người khác nhìn nhận. Đối với sứ vụ tông đồ, từ thời Chúa Giêsu chúng ta đã thấy sự đóng góp tích cực của họ.

Với Mẹ: Ngày nay người ta vẫn coi phụ nữ như một phương tiện để trục lợi và để thoả mãn dục vọng thấp hèn; phẩm giá của người phụ nữ bị chà đạp đến đáng thương. Xin Chúa biến đổi những lối sống xa lạ với Tin Mừng nơi con người. Và xin cho chị em phụ nữ biết góp phần tích cực vào sứ vụ tông đồ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá cao quí mà Chúa đã đặt để nơi nữ giới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.