Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 07.9.2016

0

Thứ Tư, ngày 07.9.2016 – Tuần XXIII TN, NĂM C
Lc 6, 20-26

“Phúc cho anh em…”

Như Mẹ: Các mối phúc thật là bản hiến chương Nước Trời. “Các mối phúc” là những điều có vẻ như đi ngược lại với những suy nghĩ của người đời. Quả thật, trong thời đại này, để sống các mối phúc rất khó. Nhưng có khó thì mới có phúc, bởi vì Nước Trời dành cho những ai chọn con đường hẹp mà đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con hiểu được những “mối phúc” Chúa dạy chúng con. Một điều xem ra nghịch lý lại là một điều rất thực. Xin cho chúng con dám tin vào Chúa và thực hiện mối phúc Chúa truyền cho chúng con để chúng con đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người thật có phúc, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa, cố gắng sống các mối phúc thật trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.