Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 21.9.2016

0

Thứ Tư, ngày 21.9.2016 – Tuần XXV TN, NĂM C
Mt 9, 9-13

Đức Giêsu bảo ông Mátthêu: “Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9).

Như Mẹ: Trong số các Tông Đồ của Đức Giêsu, có lẽ ông Mátthêu là người đáng để ta phải suy nghĩ nhất. Dưới cái nhìn của người Do Thái, ông Mátthêu là một kẻ tội lỗi, làm tay sai cho ngoại bang. Tuy nhiên, nhờ lòng thương xót, Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin Mừng cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thánh Mátthêu đã sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi của Chúa. Chúng con cũng được thúc đẩy để dám lãnh nhận sứ mạng Chúa trao, dù rằng chúng con còn nhiều yếu đuối và tội lỗi. Xin dạy chúng con luôn kết hợp với Chúa và hăng say rao giảng Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban nhiều thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.