Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 29.9.2016

0

Thứ Tư, ngày 29.9.2016 – Tuần XXVI TN, NĂM C
Ga 1, 47-51

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen” (Ga 1,49).

Như Mẹ: Sau khi nghe những gì Đức Giêsu nói về mình, ông Nathanaen đã tuyên xưng lòng tin vào Người. Lời tuyên xưng này nói lên căn tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu: Đức Giêsu Kitô là Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc con người.

Với Mẹ: Chúa đã trao cho các Tổng lãnh Thiên Thần những sứ vụ đặc biệt để trợ giúp loài người chúng con. Xin các ngài giúp chúng con tuân theo Ý Chúa và thực thi đường lối của Ngài. Xin các ngài hằng gìn giữ chúng con trên khắp nẻo đường trong hành trình sống đức tin giữa trần gian nhiều chông gai này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con biết can đảm trở thành những chứng nhân của Lời Chúa, dù ở hoàn cảnh nào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.