Thơ: Ba Chữ Tê

0

124

Tiền đâu phải là tiên
Vì tiên là người tốt
Không bao giờ mê hoặc
Khiến người ta sai lầm

Tiền chính là ác nhân
Lừa và bịp đủ kiểu
Khiến người ta chết yểu
Chỉ vì cái bẫy tiền

Ba chữ tê rất phiền
Thực sự rất tê tái
Và cũng rất ái ngại
Vì phát âm là “tờ”

Tiền nào có nghĩa gì
Chỉ là những tờ giấy
Thế mà nó phá quấy
Khiến lòng người mù lòa

Thế Thì Tiêu – ba tê
Thế Thì Thôi – tương tự
Chỉ là ba mẫu tự
Lòng người cứ quắt quay

Lạy Thiên Chúa muôn loài
Con là thằng nghèo rớt
Mơ gì cũng trớt quớt
Trăm năm là số không

Cúi xin Ngài xót thương
Cái “ không ” xin thành “có”
Duy nhất là CÓ CHÚA
Ba tê – Tin Thì Thương

TRẦM THIÊN THU
Trưa, 11-9-2016

Comments are closed.