Thơ: Hãy nhìn về phía trước

0

98

Hãy là ngọn đuốc soi đường
Làm vì tình nghĩa mến thương dịu dàng
Những lời nói có phũ phàng
Việc ta làm chẳng trái ngang với đời
chăng chỉ thẹn với trời
Nghĩa tình không khéo thì đời vong thân
đâu cứ phải phân vân
Tình cha nghĩa mẹ muôn phần yêu thương
Đừng mơ những chuyện phi thường
Làm sao biết được thương trường nhân gian
Những gì thượng đế trao ban
Việc làm đâu dễ để than trách trời
thường một kiếp rong chơi
Tình người dâu bể đánh rơi mấy lần
vàn tích đức tu nhân
Nghĩa tình bằng hữu xa gần thương yêu

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.