Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 10.11.2016

0

Thứ Năm, ngày 10.11.2016 – Tuần XXXIII TN, NĂM C
Lc 17, 20-25

“Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được” (Lc 17,20).

Như Mẹ: Chúng ta thường tách biệt giữa đời sống tự nhiên và đời sống siêu nhiên. Thực ra, không có sự đối chọi giữa chúng, nhưng kiện toàn cho nhau. Chúng ta ăn uống với ý hướng để có sức khoẻ mà phụng sự Chúa, việc ăn uống của chúng ta có giá trị siêu nhiên.

Với Mẹ: Triều đại Thiên Chúa đã đến, và đang ở giữa chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm mọi sự để phụng sự Chúa, để thánh hoá bản thân mình, và để mưu cầu ơn cứu độ cho các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sử dụng mọi sự với lòng tri ân, để chúng con có thể nói được như lời khuyên của thánh Phaolô: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.