Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 12.12.2016

0

Thứ Hai, ngày 12.12.2016 – Tuần III MÙA VỌNG, NĂM A
Mt 21, 23-27

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mt 21,23)

Như Mẹ: Các thượng tế và kỳ lão là những người nắm giữ quyền bính. Họ luôn muốn mình là người được kính trọng, được tôn vinh, nên họ tìm mọi cách để tiêu diệt những ai bất phục tùng họ. Đức Giêsu luôn là mối đe doạ cho uy quyền của họ, nên họ tìm mọi cách để bắt bẻ và hạ uy tín của Người.

Với Mẹ: Chúa đã không dùng quyền bính để thống trị chúng con. Chúa đã chọn tình yêu để mời gọi chúng con vâng phục Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu mà phục vụ vô vị lợi trước mọi nhu cầu của anh chị em mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ lấy tình thương mà bênh vực cho chúng con trước Toà Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết phục vụ Ngài nơi anh chị em trong niềm vui và tình yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.