Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 14.12.2016

0

Thứ Tư, ngày 14.12.2016 – Tuần III MÙA VỌNG, NĂM A
Lc 7, 18b-23

“Thầy có thật là Đấng phải đến không,
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,20)

Như Mẹ: Là một ngôn sứ loan báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu, ông Gioan vẫn chưa hiểu tường tận về Chúa. Ông muốn Chúa xác thực cho ông biết thân thế của Người, để ông tin mà thuận phục. Chúng ta cũng hãy mau mắn tìm đến với Chúa Giêsu, vì Người là Đấng Chúa Cha sai đến, rồi từ đó hết lòng tin tưởng vào Người. Tin vào Chúa Giêsu là chúng ta chấp nhận đi vào con đường của sự sống và cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã mời gọi ông Gioan nhận ra những hành động của Ngài để mà tin. Xin Chúa xác nhận cho lòng tin của chúng con. Xin cho chúng con xác tín chắc chắn rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều bạn trẻ ngày nay đang mất định hướng, xin đưa họ đến với Chúa Giêsu là điểm tựa cho cuộc đời họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.