Thơ: Nữ Tỳ của Chúa – Chúc Mừng Lễ Bổn mạng Quý Dì và quý chị em

0

144
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.”
(Lc.1,38)

VÂNG !– Tôi đây là nữ tỳ,
TÔI là thiếu nữ có gì hay đâu?
ĐÂY là màu nhiệm cao sâu!
một phép lạ nhiệm màu xiết bao!
NỮ tỳ này biết nói sao?
TỲ tôi đáp lại thế nào cho cân?
CỦA là do Chúa thi ân!
CHÚA mà cất lấy biết lần vào đâu?
XIN cho con khỏi lo âu!
CHÚA trong vườn Giệt buồn sầu vì con!
CỨ xin theo ý Cha luôn!
LÀM thành của lễ vẹn tròn dâng Cha!
CHO con nên muối mặn mà!
TÔI hiền của Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
NHƯ bông hoa huệ trắng ngần,
LỜI ban sự sống chính nguồn cậy trông.
SỨ mệnh gieo lúa trên đồng,
THẦN thánh ca hát khi hừng đông lên!
NÓI cho nhân thế đừng quên!…

(Chúc mừng Bổn Mạng quý Chị mang Thánh hiệu Mẹ Vô NhiễmNguyên Tội)
Nt. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.