Video: Chia sẻ của hai chị Tổng cố vấn đi họp tại mỹ và Pháp

0

VIDEO: BUỔI CHIA SẺ CỦA HAI CHỊ TỔNG CỐ VẤN

172

Ban truyền thông xin gửi đến quí Bề trên, quí chị em và quí độc giả, video buổi chia sẻ của hai chị Tổng cố vấn, tham dự cuộc họp tại Mỹ và Pháp.

Chị tổng cố vấn thứ IV Maria Đỗ Thị Kim Ngọc tham dự hội nghị Dominican Jubilee Collaquium tại Aquinas Institute of Theology in Saint Louis, Missouri, USA từ ngày 09/10 – 15/10/2016. Nhân dịp này chị đã đi thăm  một số chị em và hai cộng đoàn tại Mỹ.

Chị Tổng cố vấn III Anna Hoàng Thị Kim Oanh sang Pháp từ 30/10 – 25/11/2016 để dự hội thảo về “Văn hóa và truyền bá Đức tin” tại Studium of Notre Dame de Vie – 84210 – Saint – Didier và tham dự lễ phong Chân phước cho Á Thánh Marie – Eugene tại Avignon.

VIDEO: CHIA SẺ CỦA CHỊ MARIA ĐỖ THỊ KIM NGỌC

VIDEO: CHIA SẺ CỦA CHỊ ANNA HOÀNG THỊ KIM OANH

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Ban truyền thông

Comments are closed.