Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 18.10.2017

0

Thứ Ba, ngày 18.10.2017 – Tuần XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 10, 1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” ( Lc 10,2)

181

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ, rồi Người sai các ông ra đi khắp nơi để rao giảng về ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa cho phép con người được cộng tác vào công trình cao cả của Người. Chúng ta hãy mau mắn dấn thân cho cánh đồng truyền giáo, vì còn biết bao nhiêu người chưa một lần được nghe biết về Tin Mừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hiểu nỗi khát khao ơn cứu độ con người của Chúa. Chúng con cương quyết lên đường xả thân cho phần rỗi nhân loại. Xin Chúa luôn nâng đỡ và thêm sức mạnh và lòng hăng hái cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường loan báo Tin Mừng. Ước gì Danh Chúa được chúc tụng trên khắp vũ hoàn này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.