Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 23.10.2017

0

Thứ Hai, ngày 23.10.2017 – Tuần XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 12, 13-21
“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu (Lc 12,15)

199

Như Mẹ: Lời Chúa dạy quả thực tuyệt vời! Không phải cứ chăm chút tích trữ cho mình thật nhiều của cải thì sẽ bảo đảm cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc đâu! Vậy mà hầu như mọi người cứ loay hoay vất vả ra sức làm việc, vét cạn sức mình để tích trữ cho được thật nhiều tiền của. Cuối cùng hạnh phúc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy tai ương hoạn nạn, bệnh tật và khổ đau.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con dường như quên rằng của cải ở đời này chỉ là những cái chóng qua, xin cho chúng con biết tìm kiếm những của cải không bao giờ hư hoại, đó là Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng,
xin Mẹ giúp chúng con biết khôn ngoan tích trữ của cải đích thực, đó là lo tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.