Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 19.10.2017

0

Thứ Năm, ngày 19.10.2017 – Tuần XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 11, 47-54
“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11,50)

184

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay tiếp tục cho chúng ta thấy phản ứng của Chúa Giêsu trước lối sống của người đạo đức giả hình. Người thẳng thắn lên án lối sống của họ. Chúa nhân hậu, bao dung nhưng cũng rất công bình.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con biết mình còn nhiều thiếu sót và tội lỗi lắm. Chúng con đã vô tình “giết” chết anh chị em mình bằng những lời nói, hành động vô tâm. Xin cho chúng con biết đối xử nhân hậu với tha nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật và đau khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy,
xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con cương quyết chiến đấu chống lại những gì không thuộc về Thiên Chúa trong chúng con, tích cực tìm kiếm những giá trị cao đẹp thấm nhuần tinh thần Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.