Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 26.10.2017

0

Thứ Năm, ngày 26.10.2017 – Tuần XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 12, 49-53
“Thầy đến để ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49)

11

Như Me: Qua cách Chúa Giêsu nói, chúng ta cần hiểu rằng Lửa mà Ngài ném vào mặt đất là Tình Yêu có tác dụng thanh luyện mọi sự. Vì Ngài muốn cho con người nên thánh thiện và hạnh phúc. Ngài đã thanh luyện chúng ta bằng cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài. Từ đó mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên của hạnh phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội, yêu đến hy sinh cả mạng sống mình. Xin cho loài người chúng con biết đáp lại tình Chúa bằng một lòng tin sắc son và một lòng mến nồng nàn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ dạy chúng con dám sống hết mình cho niềm tin vào Chúa, xin cho các tội nhân biết tìm đường về bên Chúa để được Ngài mến yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.