Đức Maria ghớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng – Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1

0

Suy niệm Lc 2, 16-21
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lễ Trọng) (01.01.2018)
Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19)

Trong ngày đầu Năm Mới này, bạn có thể nói “tôi đang mong xem tất cả những tiết mục và các trận bóng đá trên truyền hình hôm nay”. Hoặc bạn có thể nói “đây là một ngày đặc biệt để nhìn lại tất cả những phúc lành của năm cũ”.

Giáo Hội cử hành Ngày Đầu Năm Mới một cách đặc biệt bằng việc tôn kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng Đức Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng là mẹ của chúng ta. Và như Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta, bởi vì Đức Maria là mẹ chúng ta, nên Mẹ cũng là “Đấng Bầu Cử, Đấng Trợ Giúp, Đấng Bảo Trợ và Đấng Trung Gian” (CCC 969).

Như thế làm thế nào Đức Maria hoàn thành được tất cả những vai trò này? Chúng ta hãy nhìn vào hai cách chính.

Thứ nhất, chúng ta biết rằng Đức Maria đã suy gẫm và trân quý tất cả những gì đến từ Thiên Chúa. Như bài Tin Mừng hôm nay nói: Mẹ chăm chú vào những điều mà những người chăn chiên kể cho Mẹ. Mẹ cũng suy gẫm và trân quý cuộc viếng thăm của sứ thần Gabriel lúc truyền tin. Mẹ suy gẫm và quý trọng cách thức mà các Nhà Đạo Sĩ được ngôi sao của Thiên Chúa hướng dẫn. Mẹ gẫm suy và quý trọng những gì mà trẻ Giêsu nói khi Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy ngài đang ở giữa các thầy dạy trong Đền Thờ.

Ngay bây giờ, hãy cố gắng nhìn xem cách Đức Maria đang xin bạn dành thời gian để suy gẫm xem Đức Giêsu là ai và Ngài đã làm gì cho bạn. Hãy tưởng tượng Đức Maria đang xin bạn hãy trân quý Con Mẹ hơn mọi thứ khác.

Thứ hai, bạn hãy suy gẫm Kinh Magnificat của Đức Maria. Lời cầu nguyện này cho thấy Mẹ yêu thích ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa biết chừng nào.

Ngay bây giờ, bạn hãy nhìn xem Đức Maria đang mời bạn hãy cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tâm hồn bạn. Hãy tưởng tượng Mẹ đang mời bạn hãy dâng hiến cho Chúa Giêsu những cảm xúc đầu tiên của trái tim bạn bằng cách hãy hoan hỷ trong Ngài, ca hát với Ngài và thờ lạy Ngài.

Đức Maria không chỉ là là Mẹ của bạn; Mẹ cũng là người cùng cầu nguyện với bạn. Vì thế hôm nay hãy liên kết với Mẹ và cầu nguyện bằng lời Kinh Magnificat của chính bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy để cho tâm hồn con tán dương Chúa! Xin hãy để tinh thần con vui sướng với ơn cứu độ của Chúa!”

Theo The Words among us

Người chuyển dịch: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.