Thơ: Kính mừng Ái Nữ Maria

0

KÍNH MỪNG ÁI NỮ MARIA
[Holy Birthday to You – BVM, Our Lady]

Kính mừng sinh nhật Mẹ Hiền
Chào đời với những hồng ân tuyệt vời
Ông Bà Ngoại rạng rỡ vui
Cùng cả đất trời hòa khúc hân hoan
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Ban cho Ái Nữ tuyệt luân vào đời
Để làm Mẹ Đấng Ngôi Lời
Khởi đầu công cuộc cứu đời lầm than
Kính mừng sinh nhật Mẹ Hiền
Cầu thay nguyện giúp nhân trần, Mẹ ơi!
Xin thương Việt quốc nhỏ nhoi
Cứu dân thoát khỏi mưu loài quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.