Thơ: Yêu nhiều nên được tha nhiều

0

YÊU NHIỀU NÊN ĐƯỢC THA NHIỀU
             ( Lc 7,36-50 )

Một Phụ nữ bị mang danh tội lỗi
Nghe biết Người đến dùng bữa nơi đây
Chị mang theo bình bạch ngọc đựng đầy
Dầu thơm quý để đổ lên chân Chúa.

Chị quỳ xuống nước mắt trào chan chứa
Trên chân Người rồi lấy tóc mà lau
Khi lau xong Chị đập bể bình dầu
Và đổ hết bình dầu thơm lên Chúa.

Chỉ vì yêu không tiếc gì tiền của
Chị đã làm cho Người,bởi chị yêu
Chị quá yêu nên được thứ tha nhiều
Đã làm thinh mặc cho đời dị nghị.

Còn chúng con có yêu nhiều như Chị
Hay chỉ yêu bằng chót lưỡi đầu môi
Gặp khó khăn là hỏi Chúa đâu rồi
Thử thách đến mới kêu cầu danh Chúa.

Vâng Chúa ơi chúng con xin đoan hứa
Yêu Chúa nhiều dù cuộc sống nổi trôi
Dẫu phong ba trào dâng ngập cuộc đời
Con vẫn quyết một lòng tin yêu Chúa.

   Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.