File Power Point : “Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh”

0

Untitled-1

Ban truyền thông xin gởi đến các bạn Giáo lý viên File Power Point về Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh (Thủ bản ra năm 2015) Đối tượng dành cho Giáo lý viên của Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai. Hy vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ trong việc dạy Giáo Lý.

            Bài MỞ ĐẦU: EM HỌC GIÁO LÝ

                                     Xin nhấn vào đây để tải file Power Point 

            Bài 1: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI ĐẤT

Xin nhấn vào đây để tải file Power Point                     

Bài 2: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 3: SỰ SA NGÃ

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 4: TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊSU KITÔ CON MỘT THIÊN CHÚA

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point      

Bài 5: CUỘC KHỔ NẠN CỦA  CHÚA GIÊSU

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 6: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 7: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 8: THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point      

Bài 9: TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 10: TỔ CHỨC HỘI THÁNH

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 11: ĐỨC MARIA: MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 12: TÔI TIN PHÉP THA TỘI

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 13: TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 14: TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 15: CON NGƯỜI, HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 16: LƯƠNG TÂM

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 17: NHÂN ĐỨC

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 18: TỘI LỖI

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 19: ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: THỜ PHƯỢNG VÀ KINH MẾN THIÊN CHÚA

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 20: ƠN CHÚA

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 21: ĐIỀU RĂN THỨ HAI: TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point      

Bài 22: ĐIỀU RĂN THỨ BA: THÁNH HOÁ NGÀY CHÚA NHẬT

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 23: ĐIỀU RĂN THỨ TƯ: THẢO KÍNH CHA MẸ

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 24: ĐIỀU RĂN THỨ NĂM: TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 25: ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN: SỐNG TRONG SẠCH

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point      

Bài 26: ĐIỀU RĂN THỨ BẢY: GIỮ SỰ CÔNG BẰNG

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 27: ĐIỀU RĂN THỨ TÁM: TÔN RỌNG SỰ THẬT

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 28: ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI: KHÔNG THAM LAM CỦA NGƯỜI

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 29: PHỤNG VỤ

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 30: BÍ TÍCH RỬA TỘI

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 31: BÍ TÍCH THỐNG HỐI

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 32: LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÔNG HỐI

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 33: BÍ TÍCH THÁNH THỀ

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 34: THÁNH LỄ

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Bài 35: RƯỚC LỄ

                         Xin nhấn vào đây để tải file Power Point       

Bài 36: KINH LẠY CHA

                        Xin nhấn vào đây để tải file Power Point

Bài 37: KINH LẠY CHA BẢY LỜI CẦU XIN

                          Xin nhấn vào đây để tải file Power Point    

Comments are closed.

phone-icon