“Ông đứng dậy và đi theo Người” – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 21.9.2019 (Lễ Kính Thánh Matthêu))

0

Suy niệm: Mt 9,9-13

Khi chúng ta đọc đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta có thể cho rằng sau khi Mátthêu rời khỏi chốt thu thuế của mình để đi theo Chúa Giêsu, thì ngay lập tức ngài trở thành một vị thánh. Dĩ nhiên, Mátthêu là một trong số Mười Hai (tông đồ) và đã ở với Chúa Giêsu ba năm, vì thế ngài có một lợi thế đặc biệt. Nhưng sự biến đổi của Mátthêu đã không xảy ra trong chốc lát (ngày một ngày hai); đó là một quá trình mở ra theo thời gian.

Một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là “những Mátthêu”. Mỗi người trong chúng ta đều lãnh nhận lòng thương xót cao cả của Chúa. Và nhận được sự thương xót đó, tất cả chúng ta đều đã quyết định đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu (x. Mt 9,9). Chúng ta cũng giống như Mátthêu theo một cách khác: chúng ta có cùng tiềm năng để cho lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi chúng ta để chúng ta trở thành những vị thánh.

Hãy suy nghĩ về con đường nên thánh của Mátthêu. Ngài đã phải chiến đấu, ít nhất là lúc ban đầu, để rời khỏi cuộc sống thoải mái của mình để trở thành người môn đệ. Một số giáo huấn của Giêsu, chắc hẳn đã thách thức Mátthêu, đặc biệt là những lời Chúa Giêsu nói về tiền bạc, sự đơn giản và sự vâng lời Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, cùng với các môn đệ khác, Mátthêu đã bỏ rơi Giêsu trong Vườn Giệtsimani. Nhưng Mátthêu đã trở lại với ý thức của mình và theo thời gian (và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần), Mátthêu đã để Chúa uốn nắn ngài thành thánh nhân và tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta tôn kính hôm nay.

Đi theo Chúa Giêsu đôi khi sẽ mời gọi bạn ra khỏi vùng thoải mái của bạn, cũng như Mátthêu đã làm. Bạn sẽ gặp những khó khăn và thách thức đối với đức tin của bạn khiến bạn cảm thấy như thể bạn đang đi thụt lùi thay vì tiến về phía trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một vị thánh! Chúa Thánh Thần luôn trung thành. Nếu bạn gắn bó với Chúa Thánh Thần, Người sẽ hình thành bạn dần dần. Do vậy, hãy tiếp tục dành thời gian với Chúa trong lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Người. Hãy tiếp tục kiểm điểm lương tâm (xét mình) của bạn vào cuối mỗi ngày và cầu xin Chúa tha thứ cho bạn vì những cách bạn đã lầm lỡ. Hãy noi gương Mátthêu và đừng bao giờ bỏ cuộc!

Điều đó không dễ dàng, nhưng trở thành một vị thánh là có thể. Bạn đã thưa có (đồng ý) với lời kêu gọi của Chúa Giêsu để bước theo Người. Bây giờ, bạn hãy tin tưởng rằng Người sẽ hoàn thành công việc Người đã khởi sự nơi bạn.

Lạy Thánh Mátthêu, xin cầu cho con khi con bước đi trên đường nên thánh”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.