Thơ: Sinh Nhật Hồng

0

Nhiệm mầu một đóa Hồng Thiêng
Thiên Chúa quan phòng, tiền định từ xưa
Là Trinh Nữ Ma-ri-a
Sinh theo kế hoạch ý Cha trên trời
Để làm Mẹ Đấng Ngôi Lời
Ngôi Hai Thiên Chúa cứu loài phàm nhân
Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn
Xin thương Nước Việt lầm than đã nhiều

TRẦM THIÊN THU
Sinh Nhật Đức Mẹ, 8-9-2019

Comments are closed.