Viếng xác cầu nguyện cho Thiếu Nhi, thân nhân và ân nhân của Gia Đình Thiếu Nhi Thánh Thể

0

Mẫu 1: Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên

1. LỜI DẪN

Tạ ơn Chúa đã cho con là người, trong muôn người con thành một chứng nhân sống động. Trên vai con Chúa trao một sứ vụ làm người, làm con Chúa, làm Cha (Mẹ), làm chồng (vợ), làm công dân trong xã hội. Con đã đi trọn con đường kiếp người, có trăn trở, có khốn khó trăm bề. Nhưng con vẫn cố gắng hết lòng để chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây, con đến trước nhan Ngài. Trình diện Chúa với đôi tay trắng trơn. Xin thương con, Lạy Chúa, Cha từ nhân.

Kính thưa cộng  đoàn,

Linh hồn ….. đã đi hết chặng đường nơi dương gian. Ông (bà) đã để lại hoa trái nảy sinh là những mầm non trong gia đình. Anh (Chị) …… là Giáo lý Viên trong gia đình Thiếu Nhi thánh Thể, và còn nhiều người khác cũng đang làm sống sự sống của ông (bà) để lại sinh tồn và phát triển. Ông (bà) ra đi về với Chúa nhưng sự sống vẫn tồn tại nơi gia đình, trong giáo  xứ. Vậy trong tâm tình tri ân người cha (mẹ) đã đóng góp phần công sức cho công cuộc giáo dục đức tin. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện cầu để Chúa thương  ban cho linh hồn … sớm hưởng tôn nhan Chúa.

2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Ga 11,17-27)

Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại! ” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? ” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy tha thiết cầu nguyện:

 • Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con
 • Lạy Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, xin cho linh  hồn …. được vui hưởng ánh sáng ngàn thu
 • Lạy Chúa, Chúa là Đấng rất mực khoan dung hằng tha thiết cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân nhân của chúng con là linh hồn …đã lìa thế thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. 

5. HÁT: Hát bài hát thích hợp

6. KINH NGUYỆN

 •     Lạy Cha chúng con ở trên trời….
 •     Tôi tin kính Đức Chúa Trời…
 •     Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….
 •     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….
 •     Chúng con trông cậy ….
 •     Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT:  Con ra đời có mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la

Mẫu 2: Cầu cho ân nhân đoàn Thiếu Nhi

1. LỜI DẪN

 2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Lc 25,31-40)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Thiên Chúa là cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết và cho thân xác yếu hèn của chúng con được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu:

 • Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con
 • Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt xin đừng chấp tội linh hồn ………. vừa mới qua đời.
 • Lạy Chúa, linh hồn …… khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận linh hồn…………. vào hàng ngũ các thánh trên trời. 

5. HÁT: Hát bài hát thích hợp

6. KINH NGUYỆN

 •     Lạy Cha chúng con ở trên trời….
 •     Tôi tin kính Đức Chúa trời…
 •     Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….
 •     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….
 •     Chúng con trông cậy ….
 •     Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT

Mẫu 3: Cầu cho Thiếu Nhi

1. LỜI DẪN

Kính thưa Cô chú và tang quyến,

Trong tình hiệp thông, chia sẻ niềm thương tiếc, đau buồn của tang quyến, Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể – Giáo xứ … đến chia buồn với cô (chú) và tang quyến.

Sự ra đi của em ….T. thật là một niềm đau xót và mất mát lớn lao cho cô (chú) và tang quyến. Và con người tự nhiên chúng ta, ai cũng cảm thấy bàng hoàng trước cái chết của em, khi mầm non đang độ sung sức vươn mình lớn lên từng ngày, khi em tuổi xuân đang mơn mởn. Trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau buồn và bàng hoàng. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại được an ủi và chan chứa hy vọng, vì biết rằng chết là thay đổi chứ không mất đi và khi nơi nương náu ở trần gian này của em được cất đi, thì em lại có nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trên trời.

Vì thế, tuy có đau buồn vì sự chia ly nhưng chúng ta lại hy vọng chắc chắn sẽ có ngày hội ngộ với em trong nhà Cha muôn đời. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện cầu để Chúa thương ban cho linh hồn … sớm hưởng tôn nhan Chúa, được hợp hoan với các thần thánh trên Thiên Đàng.

2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Ga 12, 23-28)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta, và Ta còn làm vinh danh Ta”
Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN
Chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Đấng đã cho Đức Kitô, Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa, xin Người đoái thương ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời.

a. Lạy Chúa, xin Chúa cho linh hồn ….. đã thụ huấn dưới chân Thầy Giêsu trong trường học Giáo Lý. Được đón nhận tình thương của Thầy chí ái rước vào Trường học vĩnh cửu nơi thiên quốc. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con

b. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến người học trò của Chúa mà tha thứ mọi tội lỗi em đã sai phạm vì sự mỏng giòn của loài người, để em được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng.

c. Lạy Chúa, xin Chúa cho em chúng ta đây, đã đón rước Mình Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. 

5. HÁT: hát bài hát thích hợp

6. KINH NGUYỆN

Lạy Cha chúng con ở trên trời….
Tôi tin kính Đức Chúa trời…
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….
Chúng con trông cậy ….
Ba câu lạy.

Nữ tu  Maria Bùi Thị Bích Mai

Comments are closed.