Thơ: Ngày đêm đợi trông

0

Ngước nhìn về hướng trời cao
Cầu xin ơn Chúa dạt dào ngày đêm
Suốt đời mong đợi miên man
Miệt mài Mùa Vọng, sớm hôm lữ hành
Đêm mong ngày đợi tâm thành
Xin Ngôi Hai đến, an bình tặng ban
Thoát qua kiếp sống tội nhân
Tự do đích thực, không còn sầu lo
Sống trong công lý, an hòa
Chúa ơi, mau đến cho vừa chờ mong

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2019

Comments are closed.

phone-icon